Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK MARIJKE DE KONING (Praktijk MdK)

1.INSCHRIJVING

Deelnemers aan trainingen zijn ingeschreven (behoudens punt 2)

  • zodra ze zich hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of
  • wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen.

2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING

Aan deelname aan een training gaat een kennismakingsgesprek vooraf. Op grond van dit kennismakingsgesprek kan Praktijk MdK besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Deelnemer ontvangt een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan, tenzij met de andere partij anders overeengekomen wordt.

4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.

  1. Na inschrijving via het inschrijfformulier kan deelname aan de training binnen deze 14 dagen  kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.
  2. Bij annulering na 14 dagen en tot 14 dagen voor de start van het programma wordt €75 administratiekosten gerekend.
  3. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

5. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Praktijk MdK en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

6. AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S, OPLEIDINGEN

Praktijk MdK heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een cursus vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaalde cursuskosten plaats.

7. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN

Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms. Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (€ 25 per sessie).

8. COPYRIGHT EN RECHTEN

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van Praktijk MdK (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Praktijk MdK en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.marijkedekoning.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave.

9. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

9.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Praktijk MdK persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Praktijk MdK verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring (ook te vinden op de website).

9.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Praktijk MdK nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

PRAKTISCHE GEGEVENS

Praktijk Marijke de Koning is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57217718

Eigenaar is Marijke de Koning, klinisch psycholoog, gecertificeerd mindfulnesstrainer VMBN (categorie 1) en VVM, gekwalificeerd MSC zelf-compassietrainer en Compassietrainer.

 

ADRESGEGEVENS

Jane Addamsstraat 4, 6836 KZ Arnhem

Telefoon: 0638751008

E-mail:

www.marijkedekoning.nl