Verbinding en vergeving

Zelfcompassie gaat over verbinding; verbinding met jezelf en met andere mensen.

We kennen waarschijnlijk ook allemaal het gevoel van uit verbinding zijn, geen contact met de ander ervaren

Een van de emoties die hierbij vaak speelt is boosheid. Deze kan variëren van lichte irritatie tot woede, wrok en zelfs haat. Het is de moeite waard om deze emotie te onderzoeken en vervolgens te verkennen in hoeverre vergeving hierop een antwoord kan zijn.

Dit kunstwerk van Burning Man geeft zo treffend weer hoe we de verbinding met elkaar kunnen verbreken, elkaar soms letterlijk de rug toekeren, terwijl er binnenin ons het verlangen is naar verbinding.

Bekende mensen, die veel geleden hebben, kunnen voor ons een voorbeeld zijn van de kracht van vergeving.
Zo zei Nelson Mandela, toen hij na 27 jaar gevangenschap weer vrij kwam: ‘Toen ik door de deur naar mijn vrijheid wandelde, wist ik dat, als ik niet alle woede, haat en bitterheid achter mij zou laten, ik nog steeds een gevangene zou zijn.’ 

Een ander voorbeeld voor mij, de Zuid Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, zegt iets vergelijkbaars: ‘Vergeven is jezelf bevrijden.’ en ‘Zo kijk ik naar vergeving. Als iets wat je vooral voor jezelf doet. Niet om de ander te helpen maar om mezelf te helpen. Anders zou ik voor altijd gevangen blijven in mijn woede.’ 

Vergeving kan leiden tot herstel van verbinding en meer innerlijke vrijheid doordat we de ballast van boosheid, wrok en woede loslaten.


Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *