Tarieven

Mindful Zelfcompassietraining

De kosten voor deelname aan de mindful zelfcompassietraining op woensdagavond bedragen € 375,- .
Dit houdt in een kennismakingsgesprek, acht bijeenkomsten en een stiltemiddag, een prachtig werkboek en downloads om thuis mee te oefenen.

Het tarief voor de mindful zelfcompassietraining op zaterdagen is € 425,-.
Dit houdt in: een kennismakingsgesprek, 4 zaterdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur, met vegetarische lunch, een stiltemiddag, het werkboek en downloads om thuis mee te oefenen.

Je kunt in in twee termijnen betalen. Ook is, in overleg, reductie mogelijk bij beperkte financiële draagkracht.

Als je als partners samen deelneemt aan de training krijgt een van de twee reductie.

Heb je al eerder een training bij mij gevolgd en wil je ‘op herhaling’ dan kun je ook tegen gereduceerd tarief aan de training deelnemen.

Als je eerder een training bij mij gevolgd hebt kun je deelnemen aan een stiltemiddag.
Kosten: Donatie/vrijwillige bijdrage. Deze doneer ik aan Stichting Vluchteling en het schooltje in India  dat ik ondersteun.

Vergoeding Mindfulnesstraining

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de mindfulnesstraining (Hieronder vallen zowel de mindfulnesstraining als de mindful zelfcompassietraining) geheel of gedeeltelijk.

Ga direct naar de vergoedingen voor mindfulness per zorgverzekeraar

Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt. Vereist is dat de trainer aangesloten is bij door de zorgverzekeraar erkende beroepsverenigingen, de vereniging voor MBSR/MBCT/ Mindfulnesstrainers (VMBN) en/of de Vereniging voor Mindfulness (VVM)

Ik ben gecertificeerd trainer, aangesloten bij beide beroepsverenigingen.

Raadpleeg bij twijfel over de vergoeding je eigen zorgverzekeraar of maak een vergelijking met het overige aanbod.

Lessen Chi Neng Qigong:

Tarief: 10 lessen € 125,-
In overleg is reductie mogelijk.

Workshop Mindfulness, Qi Neng Qigong en Dru Yoga

Kosten: €30,- Dit bedrag doneer ik, na aftrek van de kosten voor de huur van de ruimte, aan Stichting Vluchteling en het schooltje in India dat ik ondersteun.